Rjóðrið - Hvíldarheimili fyrir langveik börn

Safnast hafa 0 kr.

Rjóður er hjúkrunar-, hvíldar- og endurhæfingarheimili fyrir langveik og langveik fötluð börn. Þangað koma börn á aldrinum 0-18 ára. Þau þarfnast öll mikillar hjúkrunar og umönnunar auk afþreyingar og leiks. Rjóður er hluti af Kvenna og barnasviði Landspítala. Í Rjóðri starfar fagfólk, hjúkrunarfræðingar, þroskaþjálfar, sjúkraliðar og félagsliðar. Mikið samstarf er við Barnaspítala Hringsins. 
Öll börn sem koma ný í Rjóður fá skipulagða aðlögun. Það fer eftir þörfum hverrar fjölskyldu hversu aðlögun er löng. Skipulagðar innlagnir eru ákveðnar 3 mánuði fram í tímann. Á hverjum tíma dvelja 5-6 börn í Rjóðri auk barna sem koma í dagdeildarþjónustu vegna endurhæfingar. Þetta eru oftast börn sem legið hafa á Barnaspítala Hringsins vegna alvarlegra slysa og sjúkdóma og þurfa endurhæfingu og þjálfun áður en þau geta farið heim. Þessi börn eru oftast í sólarhringsþjónustu fyrst í stað. 

Samfélagsmiðlar - #hlaupastyrkur