Góðgerðarfélögin

Markmið ADHD samtakanna er að börn og fullorðnir með athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir mæti skilningi alls staðar í samfélaginu og fái...
Félagið er grasrótasamök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi. Það var stofnað 2002 til að sinna þjónustu við þolendur kynferðis...
Afstaða - til ábyrgðar er forvarnar, fræðslu og hagsmunafélag fanga og annarra áhugamanna um fangelsismál. Markmið félagsins er að...
Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC) er flóknasti taugasjúkdómur í heimi. AHC samtökin á Íslandi eru í nánu samstarfi við...
AKKERI ERU SAMTÖK SEM VORU STOFNUÐ AF ÞÓRUNNI ÓLAFSDÓTTUR OG ÖÐRU ÁHUGAFÓLKI UM STARF Í ÞÁGU FÓLKS Á...
Alzheimersamtökin eru samtök fólks með Alzheimer og aðra skylda sjúkdóma,
aðstandendur þeirra, áhugafólks, fagaðila og allra sem...
Mannréttindasamtökin Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem sinnir rannsóknum og berst fyrir því að...
Andartak, Cystic Fibrosis samtökin á ÍslandiCystic fibrosis (CF) er erfðasjúkdómur sem hefur mest áhrif á lungu og meltingaveg, en einnig...
Astma- og ofnæmisfélag Íslands var stofnað árið 1974 til að berjast fyrir hagsmunum þeirra sem eru með astma og ofnæmi. Skrifstofa...
Hver er starfsemi félagsins? Starfsemi Áss styrktarfélags er eins og segir í lögum þess: „Að gæta hagsmuna og reka þjónustu til...
Félagið er stofnað til minningar um Ástu Stefánsdóttur lögfræðing. Markmið og tilgangur félagsins er að styrkja þau...
Barnaheill – Save the children á Íslandi eru frjáls félagasamtök með aðild að Save the Children en að þeim standa...
Hringurinn hefur að markmiði að vinna að líknar- og mannúðarmálum sérstaklega í þágu barna. Hringurinn er kvenfélag...
Tilgangur Bergmáls líknar- og vinafélags er að hlynna að krabbameinssjúklingum, blindum, öldruðum og öðrum þeim er þurfa þykir...
Bikers Against Child Abuse (BACA) eru samtök sem starfa í þeim tilgangi að búa misnotuðum börnum öruggara umhverfi. Við erum til staðar sem...
Birta Landssamtök voru stofnuð 7. desember árið 2012. Samtökin hafa það að markmiði að styðja við foreldra/forráðamenn sem misst hafa...
Tilgangur félagsins er að vekja almenna athygli á einhverfu og safna fé til styrktar málefnum er varða börn með einhverfu. Allt styrktarfé rennur...
17-27% barna á Íslandi verða fyrir kynferðislegu áreiti og ofbeldi fyrir 18 ára aldur. Markmið samtakanna er að skapa örugga og trausta...
Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskerta á Íslandi er samfélagslegt afl - mannréttindasamtök sem berst fyrir því að...
Blóðgjafafélag Íslands er félag áhugamanna um blóðgjafir og heiðrar blóðgjafa sem náð hafa góðum árangri...
Gjafasjóður BUGL styður við börn og fjölskyldur þeirra sem þurfa að nýta sér þjónustu Barna- og unglingageðdeildar LSH,...
CCU samtökin voru stofnuð í október 1995 og eru hagsmunasamtök fólks með Svæðisgarnabólgu - Crohn’s sjúkdóm...
Að safna fé til rannsókna á Cardio-Facio-Cutaneous (CFC) heilkenninu í þeim tilgangi að finna lækningu. Breki 13 ára og Eydís Dilja...
Tilgangur félagsins er að afla fjár til að styrkja rannsókir á CMT4A sjúkdómnum í þeim tilgangi að finna lækningu og jafnframt...
Dropinn, styrktarfélag barna með sykursýki hefur starfað síðan 1995. Höfuðmarkmið félagsins er að stuðla að velferð barna...
Duchenne Muscular dystrophy (DMD), er arfgengur vöðvarýrnunarsjúkdómur sem leiðir til vaxandi vöðvamáttleysi, hjarta og öndunarbilunar...
Dýrahjálp Íslands leitast við að sjá dýrum sem þarfnast heimilis fyrir skjóli og stefnir að því að stofna til þess...
Einhverfusamtökin voru stofnuð 1977. Í samtökunum er fólk á einhverfurófi,
foreldrar, fagfólk og aðrir sem áhuga hafa á...
Einstök börn er stuðningsfélag barna með sjaldgæfa, alvarlega sjúkdóma. Sjúkdómarnir eru sjaldgæfir og oft á tíðum...
Empower Nepali Girls eru samtök sem hafa það markmið að efla og styðja ungar stúlkur í Nepal til náms og er lögð áhersla á...
Erindi - samtök um samskipti og skólamál, styðja við bakið á þeim sem eiga í samskiptavanda.

Í janúar 2016 var samskiptasetur...
FC Sækó er samstarfsverkefni Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, geðsviðs Landspítala og Hlutverkaseturs og hefur það verið starfrækt...
Tilgangur félagsins er að safna fjármunum til að styðja Guðrúnu Jónu Jónsdóttur (kt. 070678-4979) til ferðalaga, tengdra útgjalda...
Félag áhugafólks um Downs-heilkenni var stofnað árið 1997. Tilgangur félagsins er að stuðla að velferð og réttindum einstaklinga...
Félag CP á Íslandi beitir sér fyrir hagsmunum hreyfihamlaðra einstaklinga sem greinst hafa með cerebral palsy (CP). Það felur meðal annars í...
Félag lesblindra á Ísland er vettvangur fyrir einstaklinga sem lifa með les-, skrif- og reikniblindu sem og aðstandendur þeirra. Félagið var stofnað...
Bylgja Björt Axelsdóttir er 3 ára snillingur með Downs!
Nokkrir velunnarar Bylgju tóku sig saman árið 2015 og stofnuðu styrktarsjóð sem hefur...
FSMA (Fjölskyldur SMA) á Íslandi er félag aðstandenda og einstaklinga sem haldnir eru SMA sjúkdómnum (Spinal Muscular Atrophy) á Íslandi...
Markmið Fuglaverndar er verndun fugla og búsvæða þeirra. Sérstaklega tegunda í útrýmingarhættu á Íslandi. Þessu...
Tilgangur Gigtarfélags Íslands er „að bæta lífsgæði fólks með gigtarsjúkdóma“ . Hlutverk félagsins er að...
Sérhæfð endurhæfingargeðdeild er staðsett á Kleppi. Sérhæfð endurhæfingargeðdeild er 11 rúma deild og meðalaldur...
Gleym-mér-ei er styrktarfélag með þann tilgang að halda utan um styrktarsjóð sem notaður er til að styrkja ýmis málefni í tengslum...
Grófin geðverndarmiðstöð á Akureyri er úrræði fyrir fólk sem er að glíma við afleiðingar geðraskana og/eða hefur...
Styrktarfélagið Göngum saman hefur það að markmiði að styrkja grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini. Göngum saman leggur áherslu...
Félagið HEILAHEILL samanstendur af þeim er hafa fengið heilablóðfall, heilablæðingar, blóðtappa eða súrefnisþurrð...
Heilavernd er stofnað árið 1986 af aðstandendum fólks með arfgenga heilablæðingu. Félagið safnar fé til að styrkja rannsóknir...
Íslensku hjartasamtökin voru stofnuð 8. október 1983.

• Hjartaheill verði leiðandi við að bæta lífsgæði landsmanna með eflingu...
Hjartavernd sem var stofnuð 1964 er rekin án hagnaðarvonar. Markmið Hjartaverndar er að finna áhættuþætti ýmissa langvinnra...
Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra, var stofnaður árið 1997 með það að markmiði að auðvelda...
Hjálparstarf kirkjunnar hjálpar þeim sem búa við fátækt, hvort sem er hér á Íslandi eða í fátækustu...
Sindri er 8 ára gamall yndislegur strákur sem fæddist með Warburg-Micro heilkennið (WMS). Þetta heilkenni er gríðarlega sjaldgæft og eru...
Hjálpræðisherinn hefur starfað á Íslandi í 120 ár. Slagorð okkar er "alhliða umhyggja" þar sem við leitumst við að vera til...
Í gegnum Hjólað óháð aldri viljum við efla lífsgæði íbúa á hjúkrunarheimilum um allt land. Við...
Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri voru stofnuð í desember 2013 en markmið þeirra er að bæta tækjakost sjúkrahússins,...
Tilgangur samtakanna er að styðja við, efla og styrkja endurhæfingarstarfsemi þá, sem fram fer á Grensásdeild Landspítala...
Hugarafl er samtök fólks sem glímt hefur við geðraskanir. Fagfólk og notendur vinna saman á jafningjagrunni og með hugmyndafræði valdeflingar...
Hugarfar er félag fólks með ákominn heilaskaða, aðstandenda og áhugafólks um málefnið. Helstu orsakir ákomins heilaskaða eru slys...
Hugrún - geðfræðslufélag var stofnað vorið 2016 af nemendum í hjúkrunarfræði, læknisfræði og sálfræði...
Indlandsbörn styrkir fátæk börn í þorpinu Puttaparthi á Indlandi til náms og býr þeim heimili. Félagið starfar í...
Íslensk ættleiðing hugsar um hagsmuni barna sem búa á munaðarleysingjaheimilium erlendis og eiga ekki fjölskyldu. Jafnframt hjálpar félagið...
Kattavinafélag Íslands var stofnað 28. febrúar 1976. Tilgangur félagsins er að vinna að betri meðferð katta og standa vörð um að kettir...
Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis er áhugamannafélag og félagssvæðið er frá Siglufirði í vestri að Stóru...
Krabbameinsfélag Austfjarða er góðgerðarfélag sem hefur það að markmiði að berjast í hvívetna gegn krabbameini með...
Krabbameinsfélag Íslands
Að meðaltali greinast árlega um 1.500 íslendingar með krabbamein og um þriðjungur íslendinga fær krabbamein...
Starfsvæði félagsins nær yfir norðanverða Vestfirði og megintilgangur þess að styðja í hvívetna baráttuna gegn krabbameini...
Krabbameinsfélag Skagafjarðar hefur að meginmarkmiði að styðja við sína skjólstæðinga og aðstandendur þeirra í...
Kraftur styður ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein á aldrinum 18 – 40 ára og aðstandendur þess. Kraftur hefur það að megin...
Kristniboðssambandið (SÍK) er landssamtök kristniboðshópa, félaga og einstaklinga sem vinna að kristniboði og hjálparstarfi meðal annarra...
Samtök um kvennaathvarf reka neyðarathvarf fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heimahúsum reynist óbærileg vegna ofbeldis og fyrir konur...
Starfsemi félagsins er að hafa opna skrifstofu til þjónustu við félaga, fagfólk og almenning sem þarfnast; upplýsinga, ráðgjafar,...
Snemmíhlutun í geðrof
- Vönduð og fagleg meðferð fyrir ungt fólk með byrjandi geðrofssjúkdóm

Laugarásinn...
Líf, styrktarfélag, var stofnað 7.desember 2009 og hefur það meginmarkmið að styðja við og styrkja Kvennadeild Landspítalans, bæta...
https://www.facebook.com/groups/1897197657197112/ Hópur á Facebook fyrir hlaupara.

Makamissir í blóma lífsins er eitt mesta áfall sem hægt...
Ljósið er sjálfstætt starfandi endurhæfingar-og stuðningsmiðstöð sem vinnur að endurhæfingu og velferð þeirra sem greinast með...
Lokbrá - félag fólks með drómasýki var stofnað í september árið 2014. Tilgangur félagsins er að vinna að velferð...
Málefli er hagsmunafélag foreldra/aðstandenda barna og ungmenna með málþroskafrávik. Markmið Máleflis eru meðal annars að stuðla...
Félagið var stofnað árið 2011 þegar þau Signý Gunnarsdóttir, Sveinn Benedikt Rögnvaldsson, Alma María Rögnvaldsdóttir...
Tilgangur Minningarsjóðs Berg Snæs er að styðja við aðila sem hafa það að markmiði að hjálpa ungmennum sem hafa lent í...
Jenný Lilja lést af slysförum í oktober 2015 þá aðeins 3 ára gömul. Fjölskylda Jennýjar Lilju stofnaði sjóðinn til...
Minningarsjóður Kristjáns Eldjárns gítarleikara veitir framúrskarandi tónlistarmönnum verðlaun. Ásetningur...
Minningarsjóður Lovísu Hrundar er stofnaður í minningu Lovísu Hrundar Svavarsdóttur sem lést þann 6. Apríl 2013 í hörðum...
Markmið sjóðsins er að vinna að forvörnum gegn sjálfsvígum, styðja aðstandendur og eftirlifendur sjálfsvíga. Sjóðurinn...
Sjóðurinn var stofnaður til minningar um Ólaf E. Rafnsson sem lést langt fyrir aldur fram en þá var hann starfandi forseti Íþrótta-...
Minningar- og styrktarsjóður Ölla hefur það að markmiði að styrkja börn til íþróttaiðkunar sem ekki eiga kost á...
Sjóður er til minningar um Örvar Arnarson sem lést í fallhlífastökkslysi í Flórída 23.mars 2013. Örvar var einn af reyndustu...
Hlutverk félagsins er að vinna að velferð þeirra sem haldnir eru MND hreyfitaugahrörnun, eða öðrum vöðva og taugasjúkdómum með...
MS er einn algengasti taugasjúkdómur ungs fólks. Árlega greinast að jafnaði um 25 manns á Íslandi með MS, oftast á aldrinum 20-40...
Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna, var stofnað þann 9. maí 1995. Félagið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á velferð...
Takk fyrir að hlaupa fyrir Parkinsonsamtökin!Árið 2017 er tímamótaár hjá Parkinsonsamtökunum því þá eru liðin...
Pieta Ísland er félag sem hyggst stofna úrræði fyrir einstaklinga í sjálfsvígshugleiðingum og þá sem stunda...
PKU félagið á Íslandi er félag einstaklinga með PKU eða skylda efnaskiptagalla, foreldra þeirra, ættingja og annars áhugafólks...
Frú Ragnheiður er verkefni sem byggir á skaðaminnkun og hefur þann tilgang að ná til jaðarsettra hópa í samfélaginu eins...
Rett Syndrome er sjaldgæfur taugasjúkdómur sem engin lækning er til við í dag.Honum hefur verið líkt við Cerebral Palsy, einhverfu, Parkinson's...
Gleði, jákvæðni og ævintýri eru einkunnarorð Reykjadals og þar ríkir gleði og fjör. Árlega koma um 300 börn og ungmenni...
Samferða góðgerðarsamtök aðstoða fólk fjárhagslega sem hafa orðið fyrir áföllum í lífinu, hvort sem það...
SÁÁ eru landsamtök sem vinna að áfengis- og vímuefnavörnum um allt land og veita öllum landsmönnum þjónustu. Öllum...
Markmið félagsins eru að efla samhjálp mænuskaddaðra, vinna að auknum réttindum þeirra og bættri aðstöðu ásamt aðgengi...
Samtök lungnasjúklinga voru stofnuð 20. maí 1997. Höfðu lungnasjúklingar engan vettvang fyrir málefni sín og var því nauðsyn...
Aðalstarf félagsins felst í fræðslu. Fræðsla til almennings um sykursýki og hvernig má minnka líkur á að fá hana, fyrsta...
Um 10% kvenna hafa endómetríósu eða um 176 milljónir kvenna í heiminum. Endómetríósa er ekki bara slæmir túrverkir...
Sjóðurinn blind börn á Íslandi var stofnaður sumarið 1992 í útvarpsþætti Jóns Axels og Gulla “Tveir með...
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi. Starfsemin miðar að því að koma í...
SOS Barnaþorpin eru barnahjálparsamtök sem starfa í 134 löndum. Samtökin eru fyrst og fremst barnahjálp sem veitir munaðarlausum og yfirgefnum...
SPES International rekur tvö heimili fyrir munaðarlaus börn í Tógó í Afríku með 179 börnum, eitt í höfuðborginni Lomé...
Samtök psoriasis- og exemsjúklinga (SPOEX) er líknarfélag og var stofnað þann 15. nóvember 1972. Það starfrækir í dag skrifstofu...
Stígamót er sjálfseignastofnun sem vinnur gegn kynferðisofbeldi. Á Stígamótum er boðið upp á stuðningsviðtöl...
Hlutverk sjóðsins er að taka á móti og ráðstafa styrkjum sem velunnarar vilja gefa til Landspítala.
Nánari upplýsingar á...
Klúbburinn Geysir starfar eftir hugmyndafræði Fountain House sem snýst um að efla hæfileika og styrk þeirra sem eiga eða hafa átt við...
** Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna var stofnað 1991 af foreldrum barna með krabbamein en árlega greinast 10-12 börn með krabbamein á Íslandi...
Þjónusta við fötluð börn og ungmenni er drifkrafturinn í starfsemi Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. Félagið sér um rekstur...
Mikael Smári er 4 ára sjarmatröll sem er haldinn sjúkdómnum ataxia telangiectasia. Sjúkdómurinn er mjög sjaldgæfur og alvarlegur og leggst...
Félag stofnað til styrktar bráða- og móttökugeðdeildum Landspítalans.

Markmið styrktarsjóðsins er að bæta aðstöðu...
Á hverju ári greinast um 10 til 14 börn á Íslandi með alvarlega gigtarsjúkdóma og í mörgum tilvikum þurfa þau að...
Herdís María er einstaklega glaðlynd tæplega 2 ára stelpa. Þegar Herdís var 11 mánaða fótbrotnaði hún og kom þá...
Tilvera eru hagsmunasamtök fyrir fólk sem glímir við ófrjósemi en talið er að einn (1) af hverjum sex (6) glími við ófrjósemi...
Umhyggja er félag sem vinnur að bættum hag langveikra barna og fjölskyldna þeirra. Í félaginu starfa foreldrar langveikra barna og fagfólk innan...
UN Women er eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem vinnur að jafnrétti kynjanna og eflingu kvenna. UN Women styrkir verkefni sem miða að því að...
Allur ágóði sem hlauparar safna rennur til barna á flótta frá Sýrlandi. Sjá nánar á vefsíðu UNICEF.

UNICEF,...
Geðhjálp, Hjálparsími Rauða krossins 1717 standa sameiginlega að forvarnarátakinu Útmeð‘a. Markmið átaksins er að bæta...
Megin tilgangur félagsins er að láta sig varða velferð útigangs- og villikatta á Íslandi. Félagið er rekið í...
Félagið Vinir Elísu Margrétar var stofnað í tengslum við langvinn veikindi Elísu Margrétar. Elísa Margrét fæddist 29.12.12...
Frosti Jay Freeman er yndislegur 10 ára strákur. Fimm ára greindist Frosti með mjög sjaldgæfan erfðasjúkdóm Ataxia telangiectasia (AT). Nokkrir...
Guðjón Óli er 5 ára drengur sem fæddist heilbrigður en vegna mistaka í aðgerð sem hann fór í nokkra vikna gamall er hann nú...
Vímulaus æska, foreldrasamtök voru stofnuð 20. september 1986, stofnuðu Foreldrahús 1999 og starfrækja þar ráðgjafar, fræðslu-...
Von, félag til styrktar skjólstæðingum gjörgæsludeildar LSH í Fossvogi er styrktarfélag sem var stofnað haustið 2007...
Vonarstyrkur er stuðnings- og baráttusamtök fólks sem hefur mætt átröskun á einn eða annan hátt. Hvort heldur sem aðstandendur eða...