Góðgerðarfélögin

Menntun er mikilvægasti hlekkurinn í að rjúfa vítahring fátæktar.
Tilgangur ABC barnahjálpar er að veita börnum varanlega hjálp...
Í meira en 30 ár hafa ADHD samtökin unnið markvisst að því að einstaklingar með ADHD og skyldar raskanir og fjölskyldur þeirra, mæti...
Félagið er grasrótasamök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi. Það var stofnað 2002 til að sinna þjónustu við þolendur kynferðis...
Afstaða - til ábyrgðar er forvarnar, fræðslu og hagsmunafélag fanga og annarra áhugamanna um fangelsismál. Markmið félagsins er að...
Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC) er flóknasti taugasjúkdómur í heimi. AHC samtökin á Ísland eru leiðandi í því að...
Alzheimersamtökin eru samtök fólks með Alzheimer og aðra skylda sjúkdóma,
aðstandendur þeirra, áhugafólks, fagaðila og allra sem...
Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem berst fyrir því að alþjóðlega viðurkennd
mannréttindi séu virt...
Andartak, Cystic Fibrosis samtökin á ÍslandiCystic fibrosis (CF) er erfðasjúkdómur sem hefur mest áhrif á lungu og meltingaveg, en einnig...
Félagið er stofnað til minningar um Ástu Stefánsdóttur lögfræðing. Markmið og tilgangur félagsins er að styrkja þau...
Átröskunarteymið er hluti af göngudeild geðsviðs Landspítala og sérhæfir sig í meðferð fullorðinna einstaklinga með...
Barnadeild Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) er eina sérhæfða barnadeildin utan höfuðborgarsvæðisins. Deildin tekur á móti...
Barnaheill – Save the Children á Íslandi eru frjáls félagasamtök og ein af 28 landsfélögum með aðild að Save the Children sem starfa...
Úr Barnaspítalasjóði Hringsins eru árlega veittir styrkir til að bæta aðbúnað barna sem þurfa á...
Behcets á Íslandi eru samtök Behcets sjúklinga a íslandi. Behcets er sjaldgæfur og ólæknandi sjálfsofnæmis...
Bergið headspace er þjónusta fyrir ungt fólk, undir 25 ára. Þjónustan er fyrsta stigs þjónusta, það er þarf ekki að...
Bikers Against Child Abuse (BACA) eru samtök sem starfa í þeim tilgangi að búa misnotuðum börnum öruggara umhverfi. Við erum til staðar sem...
Birta Landssamtök voru stofnuð 7. desember árið 2012. Samtökin hafa það að markmiði að styðja við foreldra/forráðamenn sem misst hafa...
Bjarkarhlíð er þjónustumiðstöð fyrir alla fullorðna þolendur ofbeldis, burt séð frá kyni. Þar gefst einstaklingum kostur...
Erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítalans (ESD)er að hefja skipulagða vísindarannsókn til að kanna hvort greina megi krabbameinin á...
Tilgangur félagsins er að vekja almenna athygli á einhverfu og safna fé til styrktar málefnum er varða börn með einhverfu.

Allt styrktarfé rennur...
Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskerta á Íslandi er samfélagslegt afl - mannréttindasamtök sem berst fyrir því að...
Blóðgjafafélag Íslands (BGFÍ) er félagskapur allra blóðgjafa og annarra einstaklinga sem hafa áhuga á málefnum félagsins...
Gjafasjóður BUGL styður við börn og fjölskyldur þeirra sem þurfa að nýta sér þjónustu Barna- og unglingageðdeildar LSH,...
Tilgangur og markmið Bumbuloní er að styrkja fjölskyldur langveikra barna fyrir jólin ár hvert. Í ár verður styrkurinn veittur í fimmta...
CCU samtökin voru stofnuð í október 1995 og eru hagsmunasamtök fólks með Svæðisgarnabólgu - Crohn’s sjúkdóm...
Helsta markmið félagsins er að styðja við menntun bágstaddra stúlkna í Úganda, og hefur gert það síðustu 15 árin...
• Dagur Kári Kristinsson er lífsglaður 11 ára strákur sem elskar útivist og að leika við vini sína. Hann er með CP, sem í hans...
DM félag Íslands er hagsmunafélag sjúklinga með DM sjúkdóminn (Myotonic dystrophy) og aðstandendur þeirra. Sjúkdómurinn er oftast...
Félag áhugafólks um Downs-heilkenni var stofnað árið 1997. Tilgangur félagsins er að stuðla að velferð og réttindum einstaklinga...
Tilgangur félagsins er að afla fjár til að styrkja Ægir Rafn og aðstandendur hans vegna mikilla fjárúláta sem leiða af hans...
Dropinn, styrktarfélag barna með sykursýki hefur starfað síðan 1995. Höfuðmarkmið félagsins er að stuðla að velferð barna...
Duchenne Muscular dystrophy (DMD), er arfgengur vöðvarýrnunarsjúkdómur sem leiðir til vaxandi vöðvamáttleysi, hjarta og öndunarbilunar...
Dýrahjálp Íslands leitast við að sjá dýrum sem þarfnast heimilis fyrir skjóli og stefnir að því að stofna til þess...
Einhverfusamtökin voru stofnuð 1977. Í samtökunum er fólk á einhverfurófi, foreldrar, fagfólk og aðrir sem áhuga hafa á...
Einstök börn verða með bás í Laugardalshöllinni báða daganna -

kæri þátttakandi heilsaðu upp á okkur......
Empower Nepali Girls eru samtök sem hafa það markmið að efla og styðja ungar stúlkur í Nepal til náms og er lögð áhersla á...
FC Sækó er samstarfsverkefni Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, geðsviðs Landspítala og Hlutverkaseturs og hefur það verið starfrækt...
Hvað er SMS?
Smith-Magenis heilkenni (syndrome) er orsakað af litningagalla. Gallinn felst í úrfellingu á 17. litningi, það vantar örlítið brot...
Félag CP á Íslandi beitir sér fyrir hagsmunum hreyfihamlaðra einstaklinga sem greinst hafa með cerebral palsy (CP). Það felur meðal annars í...
Markmið félagsins er að vinna að hagsmunamálum fósturbarna og fósturforeldra. Félagið skal vinna að öllu sem getur verið til...
Markmið Félags nýrnasjúkra er að styðja alla nýrnasjúka og aðstandendur þeirra.


Félag nýrnasjúkra vinnur að...
Íþróttafélagið Fjörður er félag fatlaðra í Hafnarfirði.
Vímulaus æska, foreldrasamtök voru stofnuð 20. september 1986, stofnuðu Foreldrahús 1999 og starfrækja þar ráðgjafar, fræðslu-...
Friðrik Helgi er 14 ára yndislegur strákur með sjaldgæfan ónæmissjúkdóm (HIES). Hann er mikill húmoristi, alger tölvusnillingur...
FSMA (Fjölskyldur SMA) á Íslandi er félag aðstandenda og einstaklinga sem haldnir eru SMA sjúkdómnum (Spinal Muscular Atrophy) á Íslandi...
Geðhjálp berst fyrir bættum réttindum og betri þjónustu fyrir fólk með geðræna sjúkdóma og aðstandendur þeirra...
Í Reykjavíkumaraþoni Íslandsbanka undanfarin ár hafa fjölmargir hlaupið fyrir okkur og erum við hlaupurum og þeim sem styrktu þau mjög...
Góðvild var stofnað í Desember 2016. Góðvild hefur það markmið að styðja við verkefni sem snúa að því að...
Grófin geðverndarmiðstöð á Akureyri er opið og gjaldfrjálst úrræði fyrir fólk sem er að glíma við afleiðingar...
Tilgangur félagsins er að standa vörð um hagsmuni og réttindi þeirra sem hafa búið eða starfað við raka og myglu í...
Styrktarfélagið Göngum saman hefur það að markmiði að styrkja grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini. Göngum saman leggur áherslu...
Hetjurnar, félag langveikra barna á Norðurlandi, er aðildarfélag Umhyggju sem er regnhlífarsamtök fyrir foreldrafélög langveikra barna á...
Heyrnarhjálp er landssamtök þeirra sem eru heyrnarskertir, hafa misst heyrn að hluta eða alveg, þeirra er þjást af eyrnasuði og öðrum...
Hjartaheill - íslensku hjartasamtökin voru stofnuð 8. október 1983.

Árlega deyja um 2200 Íslendingar, þar af um 800 úr hjarta-...
Hjartavernd sem var stofnuð 1964 er rekin án hagnaðarvonar. Markmið Hjartaverndar er að finna áhættuþætti ýmissa langvinnra...
Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra, var stofnaður árið 1997 með það að markmiði að auðvelda...
Hjálparstarf kirkjunnar hjálpar fólki sem býr við fátækt, hvort sem er hér á Íslandi eða í fátækustu...
Sindri er 10 ára gamall yndislegur strákur sem fæddist með Warburg-Micro heilkennið (WMS). Þetta heilkenni er gríðarlega sjaldgæft og eru...
Í gegnum Hjólað óháð aldri viljum við efla lífsgæði íbúa á hjúkrunarheimilum um allt land. Við...
Hollvinasamtök sjúkrahússins á Seyðisfirði hafa það markmið helst að styðja við, verja og styrkja þá öflugu...
Tilgangur samtakanna er að styðja við, efla og styrkja endurhæfingarstarfsemi þá, sem fram fer á Grensásdeild Landspítala...
Hringsjá er náms- og starfsendurhæfing fyrir fólk sem vill komast út á vinnumarkaðinn eftir hlé vegna sjúkdóma, slysa eða annarra...
Hugarafl: bati, valdefling og jafningjagrundvöllur.

Félagasamtökin Hugarafl voru stofnuð árið 2003 af einstaklingum með víðtæka þekkingu...
Hugrún - geðfræðslufélag var stofnað vorið 2016 af nemendum í hjúkrunarfræði, læknisfræði og sálfræði...
Indlandsbörn styrkir fátæk börn í þorpinu Puttaparthi á Indlandi til náms og býr þeim heimili. Félagið starfar í...
Íslensk ættleiðing hugsar um hagsmuni barna sem búa á munaðarleysingjaheimilium erlendis og eiga ekki fjölskyldu. Jafnframt hjálpar félagið...
Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis er góðgerðafélag og félagssvæðið er frá Siglufirði í vestri að Stóru...
Krabbameinsfélag Austfjarða er góðgerðarfélag sem hefur það að markmiði að berjast í hvívetna gegn krabbameini með...
Krabbameinsfélag Borgarfjarðar nær yfir Borgarnes og og sveitir Borgarfjarðar. Tilgangur félagsins er að styðja við þá sem hafa greinast með...
Árlega greinast að meðaltali um 1.500 íslendingar með krabbamein. Einn af hverjum þremur fær krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni...
Krabbameinsfélag Suður Þingeyinga er góðgerðarfélag og er félagssvæðið í Suður Þingeyjarumdæmi Við styrkjum...
Helstu tekjur félagsins, fyrir utan rekstarstyrk frá Krabbameinsfélagi Íslands sem greiðir helming af launum starfsmanna og verkefnisstyrk sem gerir okkur kleift m.a...
Starfsvæði félagsins nær yfir norðanverða Vestfirði og megintilgangur þess að styðja í hvívetna baráttuna gegn krabbameini...
Kraftur styður ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein á aldrinum 18 – 40 ára og aðstandendur þess. Kraftur hefur það að megin...
Kristniboðssambandið (SÍK) er landssamtök kristniboðshópa, félaga og einstaklinga sem vinna að kristniboði og hjálparstarfi meðal annarra...
Samtök um kvennaathvarf reka neyðarathvarf fyrir konur og börn þeirra þegar dvöl í heimahúsum reynist óbærileg vegna ofbeldis og fyrir konur...
Starfsemi félagsins er að hafa opna skrifstofu til þjónustu við félaga, fagfólk og almenning sem þarfnast; upplýsinga, ráðgjafar,...
Líf, styrktarfélag, var stofnað 7.desember 2009 og hefur það meginmarkmið að styðja við og styrkja Kvennadeild Landspítalans, bæta...
Ljónshjarta er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem misst hefur maka og börn þeirra. Makamissir í blóma lífsins er eitt mesta áfall sem...
Ljósið er sjálfstætt starfandi endurhæfingar-og stuðningsmiðstöð sem vinnur að endurhæfingu og velferð þeirra sem greinast með...
Lokbrá - félag fólks með drómasýki var stofnað í september árið 2014. Tilgangur félagsins er að vinna að velferð...
Við á 12E sinnum mjög stórum og fjölbreyttum hópi einstaklinga með ýmisskonar vandamál tengd meltingarvegi eða nýrum...
Einar Darri Óskarsson, 18 ára ungur dásamlegur drengur í blóma lífsins var bráðkvaddur á heimili sínu þann 25 maí 2018...
Í ár ætlar Minningarsjóður Jennýjar Lilju að safna áheitum í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka sem fer fram...
Minningarsjóður Kristjáns Eldjárns gítarleikara veitir framúrskarandi tónlistarmönnum verðlaun. Ásetningur...
Veittir eru styrkir til að efla starfsemi líknardeildarinnar og HERU, sjúklingum og fjölskyldum þeirra til góðs. Minningasjóðurinn hefur einnig...
Minningarsjóður Lovísu Hrundar er stofnaður í minningu Lovísu Hrundar Svavarsdóttur sem lést þann 6. Apríl 2013 í hörðum...
Minningarsjóðurinn var stofnaður til að heiðra minningu Mikaels Rúnars Jónssonar sem lést af slysförum 1. apríl 2017 aðeins 11 ára...
Minningar- og styrktarsjóður Ölla hefur það að markmiði að styrkja börn til íþróttaiðkunar sem ekki eiga kost á...
Sjóður er til minningar um Örvar Arnarson sem lést í fallhlífastökkslysi í Flórída 23.mars 2013. Örvar var einn af reyndustu...
Hlutverk félagsins er að vinna að velferð þeirra sem haldnir eru MND hreyfitaugahrörnun, eða öðrum vöðva og taugasjúkdómum með...
Móðurmál hefur boðið uppá móðurmálskennslu í fleiri en tuttugu tungumálum (öðrum en íslensku) fyrir fjöltyngd...
Stuðningur hlaupara og stuðningsmanna þeirra er MS-félaginu ómetanlegur og kemur að góðum notum við að efla fræðslu,...
Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna, var stofnað þann 9. maí 1995. Félagið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á velferð...
Markmið félagsins er að styðja syrgjendur og þá sem vinna að velferð þeirra í félagi við Sorgarmiðstöð. Starfsemin felst...
**Takk fyrir að hlaupa fyrir Parkinsonsamtökin**
Saman erum við sterkari!

Parkinsonsamtökin hafa það að markmiði að aðstoða fólk með...
Markmið okkar er að opna miðstöð fólks í fátækt, hér á höfuðborgarsvæðinu og að þangað gætu allir...
Á Íslandi látast 3-5 einstaklingar úr sjálfsvígi í hverjum mánuði. Það eru yfir 30 einstaklingar á ári...
Frú Ragnheiður er verkefni sem byggir á skaðaminnkun og hefur þann tilgang að ná til jaðarsettra hópa í samfélaginu eins...
Gleði, jákvæðni og ævintýri eru einkunnarorð Reykjadals . Árlega koma um 300 börn og ungmenni í Reykjadal yfir tímabil sem spannar...
Rjóður er hjúkrunar-, hvíldar- og endurhæfingarheimili fyrir langveik og langveik fötluð börn. Þangað koma börn á aldrinum 0-18...
Markmið félagsins eru að efla samhjálp mænuskaddaðra, vinna að auknum réttindum þeirra og bættri aðstöðu ásamt aðgengi...
Samferða góðgerðarsamtök aðstoða fólk fjárhagslega sem hafa orðið fyrir áföllum í lífinu, hvort sem það...
Samhjálp hefur starfað að góðgerðar- og hjálparstarfi í rúma fjóra áratugi og staðið vaktina fyrir þá aðila...
SÁÁ eru landsamtök sem vinna að áfengis- og vímuefnavörnum um allt land og veita öllum landsmönnum þjónustu. Öllum...
Samtök lungnasjúklinga voru stofnuð 20. maí 1997. Höfðu lungnasjúklingar engan vettvang fyrir málefni sín og var því nauðsyn...
Aðalstarf félagsins felst í fræðslu. Fræðsla til almennings um sykursýki og hvernig má minnka líkur á að fá hana, fyrsta...
Um 10% kvenna eru með endómetríósu eða um 176 milljónir kvenna í heiminum. Endómetríósa er ekki bara slæmir túrverkir...
Samtökin '78 eru hagsmuna- og baráttusamtök hinsegin fólks á Íslandi. Þau standa fyrir öflugu ráðgjafar-og fræðslustarfi,...
Selíak og glútenóþolssamtök Íslands voru stofnuð árið 2014. Markmið samtakanna eru meðal annars að miðla þekkingu...
Sigurbjörn Bogi er fæddur 2. maí 2012. Hann fæddist með vatnshöfuð vegna heilablæðingar á meðgöngu. Sigurbjörn Bogi hlaut...
Sjóðurinn blind börn á Íslandi var stofnaður sumarið 1992 í útvarpsþætti Jóns Axels og Gulla “Tveir með...
Trúðavaktin, íslensku sjúkrahústrúðarnir, eru fyrstir sinnar tegundar á Íslandi. Trúðavaktin býður ókeypis...
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi. Starfsemin miðar að því að koma í...
SOS Barnaþorpin eru barnahjálparsamtök sem starfa í 135 löndum. Samtökin eru fyrst og fremst barnahjálp sem veitir munaðarlausum og yfirgefnum...
Styrktarsjóður Specialisterne á Íslandi hefur það hlutverk að styðja við starfsemi Specialisterne á Íslandi með öflun styrkja...
SPES International rekur tvö heimili fyrir munaðarlaus börn í Tógó í Afríku með 179 börnum, eitt í höfuðborginni Lomé...
Stígamót eru grasrótarsamtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi og veita aðstoð fyrir fólk sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi. Boðið...
Hlutverk sjóðsins er að taka á móti og ráðstafa styrkjum sem velunnarar vilja gefa til Landspítala.
Nánari upplýsingar á...
Styrktarfélag Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja var stofnað árið 1975 undir nafninu Styrktarfélag Sjúkrahúss Keflavíkurhéraðs...
Klúbburinn Geysir starfar eftir hugmyndafræði Fountain House sem snýst um að efla hæfileika og styrk þeirra sem eiga eða hafa átt við...
** Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna var stofnað 1991 af foreldrum barna með krabbamein en árlega greinast 12-14 börn með krabbamein á Íslandi...
Þjónusta við fötluð börn og ungmenni er drifkrafturinn í starfsemi Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
Félagið sér um rekstur...
Styrktarsjóðurinn hefur það að meginmarkmiði að styðja ungbörn og fjölskyldur þeirra sem þurfa að nýta sér...
Mikael Smári er 7 ára sjarmatröll sem er haldinn sjúkdómnum ataxia telangiectasia. Sjúkdómurinn er mjög sjaldgæfur og alvarlegur og leggst...
Sveinssjóður er minningarsjóður stofnaður í nafni Sveins Zoëga. Tilgangur sjóðsins er að styrkja og efla alla starfsemi Rjóðursins,...
Hlaupahópurinn Team Auður var stofnaður í minningu Auðar Jónu Árnadóttur sem lést þann 9. desember 2012 eftir að hafa háð...
Tilvera, sem stofnuð var árið 1989, eru hagsmunasamtök fyrir einstaklinga og pör sem þurfa á tæknifrjóvgunum að halda, veitir almenna...
Félagið Týri og Bimbó var stofnað í minningu Ástríðar Ránar Erlendsdóttur sem lést í september 2014 aðeins...
UN Women er eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem vinnur að jafnrétti kynjanna og eflingu kvenna. UN Women styrkir verkefni sem miða að því að...
Hlauptu fyrir Jemen! Öll áheit í Reykjavíkurmaraþoninu 2019 renna í neyðarsöfnun UNICEF á Íslandi fyrir börn í Jemen.

Eftir...
Geðhjálp, Hjálparsími Rauða krossins 1717 standa sameiginlega að forvarnarátakinu Útmeð‘a. Markmið átaksins er að bæta...
Villikettir voru stofnaðir fyrir fimm árum. Starfsemi félagsins hefur aukist mikið og eru nú útibú á sex stöðum á landinu.

Aðal...
Von, félag til styrktar skjólstæðingum gjörgæsludeildar LSH í Fossvogi er styrktarfélag sem var stofnað haustið 2007...
Félagasamtök Zabiegani Reykjavík var stofnuð að framkvæði vinahóps, sem hefur sameiginleg áhugamál og það að takmarki að...
Minningar- og styrktarsjóðurinn Örninn býður upp á helgardvöl og samverur fyrir börn og unglinga sem misst hafa náin ástvin. Samverurnar eru...